Mobilní zatarasovací ostny se používají zejména pro rychlé zabezpečení příjezdové cesty, přehrazení komunikace a zamezení vjezdu případnému narušiteli do objektu a lokalit. Jde o velmi účinné a snadno sestavitelné mechanické zabezpečení s možností sestavení zábranné délky dle potřeby. Lze je použít na jakýkoliv podkladový materiál proti osobním, užitkovým, dodávkovým vozidlům a vojenské technice.
 
Zátaras je řešen jako sestava dvou identických dutých plechových dílců. Tyto dílce jsou přibližně tvaru písmene „X“. Jednotlivé dílce se spojují zasunutím do sebe ve dvou vzájemně kolmých rovinách, kolmých současně k podkladu. Pevné spojení je zajištěno provlečením montážních tyčí, sloužících současně k manipulaci při přepravě. Tyto tyče jsou zajištěny proti vysunutí pružnými zajišťovacími pojistkami. Možnost vzájemného spojování jednotlivých dílců do sestav ruční obsluhou umožňuje zřídit vysoce odolný a obtížně překonatelný zátaras.Druhy zatarasovacích ostnů

 

Osten skládací železobetonový

Slouží pro zatarasení cesty pro těžkou techniku (tanky, obrněné transportéry)

Osten skládací železobetonovýKonstrukce

železobeton
válcovaná profilová ocel
ocelové pruty

Takticko-technická data

šířka                             1 100 mm
výška                            1 100 mm
tloušťka                       170 mm
hmotnost prvku         189 kg
hmotnost soupravy   378 kg
obsluha                        4 osoby   


Rozměry vyplynuly ze srovnávacích studií a následně byly potvrzeny praktickými nájezdovými zkouškami tankem T-55. Taktéž výška zátarasu byla stanovena na základě výpočtů a závěrů praktických testů tak, aby zátaras byl obtížně překonatelný současnou tankovou technikou pro různé typy podkladu a v různých klimatických podmínkách. Povolená přípustná hygienická norma zvedaného břemene rozpočtená na jednotlivce nepřekračuje 50 kg.

Zátaras skládací celokovový slouží pro nácvik stavění železobetonových ostnů, zatarasení cesty nákladních automobilů.


Osten železobetonový Osten železobetonový Osten železobetonovýZátaras skládací celokovový

Slouží pro nácvik stavění železobetonových ostnů, zatarasení cesty nákladních automobilů

Zátaras skládací celokovovýKonstrukce

válcovaná profilová ocel
ocelové pruty
ocelový plech

Takticko-technická data

šířka                        1 100 mm
výška                       1 100 mm
tloušťka                  170 mm
hmotnost prvku     75 kg
hm. soupravy         150 kg
obsluha                   2 osoby
 

Rozměry vyplynuly ze srovnávacích studií s již dříve vyvinutým protitankovým zátarasem a následně byly potvrzeny nájezdovými zkouškami nákladním automobilem AVIE A30 se zátěží. Povolená přípustná hygienická norma zvedaného břemene rozpočtená na jednotlivce nepřekračuje 50 kg.

Zátaras skládací celokovový zmenšený (policejní verze) slouží pro zatarasení cesty osobních a lehkých nákladních automobilů.Celokovový ostenCelokovový ostenCelokovový osten


Celokovový ostenCelokovový ostenCelokovový ostenZátaras skládací celokovový zmenšený (policejní verze)

Slouží pro zatarasení cesty osobních a lehkých nákladních automobilů

Zátaras skládací celokovový zmenšenýKonstrukce

válcovaná profilová ocel
ocelové pruty
ocelový plech

Takticko-technická data

šířka                        750 mm
výška                       750 mm
tloušťka                  115 mm
hmotnost prvku    20 kg
hm. soupravy        40 kg
obsluha                  1 osoba
 

Rozměry vyplynuly ze srovnávacích studií s již dříve vyvinutým protitankovým zátarasem a následně byly potvrzeny nájezdovými zkouškami nákladním automobilem AVIE A30 se zátěží, středním dodávkovým automobilem a osobním automobilem.


Osten policejníOsten policejníOsten policejní


 
 

Nezávazná poptávka

Tovární 785
294 04 Dolní Bousov
+420 603 261 191
vop@vop-db.cz