Firma VOP Dolní Bousov spol. s r.o. vznikla dne 13. února 1996 na základě zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze pod registračním číslem 43 110. VOP má sídlo na okraji města Dolní Bousov ve vzdálenosti přibližně 19 km od Mladé Boleslavi, 1,5 km od silnice I. třídy Mladá Boleslav - Jičín.

Důvodem založení firmy byl předpokládaný prodej privatizovaného majetku státního podniku „Vojenský opravárenský podnik 042 Olomouc“. Tento prodej se uskutečnil v roce 1998, kdy byla uzavřena smlouva mezi Fondem národního majetku a VOP Dolní Bousov.

V roce 1998 došlo ke změně názvu firmy z Vojenského opravárenského podniku - závod Dolní Bousov na Výrobní a opravárenský podnik Dolní Bousov, spol. s r. o. V následujícím roce došlo k odkoupení obchodních podílů a uhrazení kupní ceny Fondu národního majetku. V témže roce došlo ke změně majitelů VOP Dolní Bousov a majitelem a jednatelem společnosti se stal pan Josef Turek.Reference


Mobilní protipovodňové hrazení

 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 15
 • Třinec – Třinecké Železárny, a. s.
 • Město Bystřice pod Hostýnem
 • Obec Nová Ves
 • Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany obyvatelstva
 • Lovochem Lovosice
 • Chrastava – výrobní společnost
 • Obec Babice
 • Město Veselí nad Lužnicí
 • Povodí Moravy, s. p.

Individuální ochrana objektů

 • Mělník
 • Vizovice
 • Bílý Kostel nad Nisou
 • Nová Ves
 • Rumburk
 • Přerov
 • Nová Paka
 • Rudník – část Arnultovice
 • České Budějovice
 • Nový Bydžov
 • Nová Paka - Vrchovina
 • Lobendava

Export do zahraničí

 • Republika Černá Hora

 

Politika firmy


Integrovaná politika systému managementu kvality a environmentu


1. Poskytovat komplexní protipovodňový program, zahrnující zejména výrobu a montáž protipovodňového hrazení s maximální vstřícností k požadavkům zákazníků, spokojenost zákazníku považovat za prvořadý zájem společnosti

2. Pro poskytování profesionálních služeb zajišťovat odborně připravené pracovníky, schopné reagovat na změny vyvolané potřebami zákazníka

3. V zájmu lepších podmínek pro výkon práce zaměstnanců zlepšovat pracovní prostředí

4. Racionálně zdokonalovat zavedený systém kvality, využívat podnětů ze strany zaměstnanců směřujících ke zlepšení činností a tím k větší spokojenosti zákazníků

5. Logistické služby provádět v souladu s právními a jinými požadavky platnými v oblasti životního prostředí

6. Trvale přezkoumávat zdroje dopadů na životní prostředí společnosti a regionu vyplývající z činností a přijímat příslušná opatření k jejich odstranění

7. Činnost společnosti řídit tak, aby dopady na životní prostředí byly co nejmenší, upřednostňovat prevenci znečišťování

8. Zabývat se připomínkami zaměstnanců a veřejnosti týkajícími se vlivu společnosti na životní prostředí

Vedení společnosti se zavazuje

 • politiku ročně upřesňovat do cílů
 • zajišťovat podmínky ke splnění těchto cílů všem zaměstnancům společnosti
 • zavádět potřebná opatření ke splnění cílů a kontrolovat jejich plnění
 • v případě neplnění uplatňovat nápravná opatření
 • plánovat nezbytné zdroje k zajištění cílů
 • neustále zlepšovat ISM
 • vhodnými prostředky prezentovat politiku veřejnosti a našim zákazníků

Od zaměstnanců  společnosti vedení očekává

 • odpovědný přístup k upevňování ISM
 • samokontrolu odváděné práce s maximální odpovědností za odvedenou práci
 • předkládání podnětů na zlepšení pracovní činnosti

 

Certifikáty


 
 

Nezávazná poptávka

Tovární 785
294 04 Dolní Bousov
+420 603 261 191
vop@vop-db.cz